Ühistust

Põlva Tarbijate Ühistu tutvustus

Põlva Tarbijate Ühistu on Eesti Vabariigis Põlva Maakonnas elavate või töötavate füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
Kaubandusega tegeletakse Põlva maakonnas ja Ülenurme vallas.
Ühistu asukoht on: EESTI VABARIIK, PÕLVA LINN, KESK TÄNAV 10.
Põlva Tarbijate Ühistu on juriidiline isik, tal on oma vara, iseseisev bilanss ja nimetusega pitsat.
Ühistu on vabatahtlikkuse alusel COOP Eesti Keskühistu (varem nimega Eesti Tarbijateühistute Keskühistu) liige.

Ühistu juhtimisorganid on liikmete üldkoosolek, volinike koosolek, nõukogu ja juhatus.